Przekaż darowiznę


Projekty Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które wspólnie dofinansowujemy, to: 

  • program ,,Dziecko w Sieci”; 
  • działania skierowane bezpośrednio do młodzieży, m.in. organizację Digital Youth Forum w grudniu 2020 roku; 
  • działanie Poradni Dziecka w Sieci – dla dzieci uzależnionych od Internetu; 
  • terapia dzieci i młodzieży w Centrach Pomocy Dzieciom – dla dzieci będących ofiarami przemocy i wykorzystywania seksualnego, w tym przemocy i wykorzystywania online; 


Ty decydujesz jaką kwotę chcesz przekazać Fundacji za możliwość skorzystania z dostępu do nagrań kilkudziesięciu doskonałych prelekcji. 100% wpłaconej kwoty zasila konto Fundacji, dzięki czemu może ona realizować wybrane cele statutowe. Inprogress jako organizator konferencji nie pobiera żadnych opłat.

Wybierz kwotę z rozwijalnej listy bądź wprowadź własną i wybierz: “Wpłać”. Jeśli ustalona przez nas kwota minimalna stanowi dla Ciebie istotną przeszkodę w dołączeniu do wydarzenia, napisz do nas na adres konferencja@manageup.pl, wspólnie wymyślimy rozwiązanie.

___________________________________________________________________


Wyczyść

lub

SKU: brak Kategoria:

Dodatkowe informacje

Kwota

50, 100, 200, 500

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Darowizna”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


___________________________________________________________________


Realizacja  obowiązku informacyjnego w zakresie danych osobowych wobec darczyńców 

Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane RODO.  

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w związku z wpłaceniem darowizny.  

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa. 

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: daneosobowe@fdds.pl. 

3. FDDS przetwarza Pani/Pana następujące dane:

a) Imię i nazwisko – w celu rejestracji Pani/Pana darowizny i realizacji obowiązków sprawozdawczych względem organów państwowych  

b) Nr konta i dane o wpłacie – w celu rejestracji Pani/Pana darowizny i realizacji obowiązków sprawozdawczych względem organów państwowych 

c) Adres e-mail  – w celu rejestracji Pani/Pana darowizny oraz w celu przekazywania informacji o działalności statutowej Fundacji 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez FDDS odbywa się na postawie:

a) art. 6 ust. 1 pkt b – w przypadku wpłaty środków finansowych na naszą rzecz (niezależnie od kanału, jakim dokonano płatności) przetwarzamy udostępnione dane osobowe na Pani/Pana żądanie – rejestrując płatność lub historię płatności oraz udostępniając Pani/Panu informacje o darowiźnie dla Pani/Pana celów podatkowych 

b) art. 6 ust. 1 pkt. f RODO – adres e-mail przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody na otrzymywanie informacji o działalności Fundacji 

5. Dane osobowe przekazywane będą jedynie w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi.

6. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail zostaną jednorazowo udostępnione organizatorowi konferencji online Digital (r)evolution. Best Management Practices In Progress – INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149) przy ulicy Balickiej 95, KRS 0000384161 w celu weryfikacji listy uczestników konferencji z listą darczyńców.  

7. Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane do czasu likwidacji  Fundacji lub zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

8. Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu dane podlegają usunięciu lub anonimizacji, po uwzględnieniu przepisów o archiwizacji. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora: 

– dostępu do swoich danych osobowych,  

– sprostowania swoich danych osobowych,  

– usunięcia swoich danych osobowych, 

– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych 

– wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

– przenoszenia swoich danych osobowych. 

11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.