Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

2) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych można kierować do Inspektora Ochrony Danych pod adres mailowy: iod@inprogress.pl oraz nr tel. +48 607 771 338;

3) dane osobowe podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziesz mógł wziąć udziału w konferencji;

4) przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu (opcjonalnie), wizerunek (jeżeli połączysz się podczas konferencji z użyciem kamery);

5) podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) (art. 6 ust. 1 lit. a)  oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

6) Twoje dane będą przechowywane do momentu wycofania Twojej zgody, ale nie dłużej niż 1 rok;

7) Twoje dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konferencji;

8) Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu
i zakresie niezbędnym do  obsługi konferencji, w sposób niewykraczający poza nasze polecenie firmie hostingowej, firmie udostępniającej oprogramowanie informatyczne i serwery, firmie informatycznej;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy;

10) działając na podstawie prawne uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit f. RODO) dane będą przesyłane do firm: INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Balicka 95 (NIP:6772379008) oraz INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Balicka 95 (NIP:6772369990) do wewnętrznych celów administracyjnych w związku z motywem 48 RODO;

11) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

12) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz,
w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

13) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.