Akshay Anand (AXELOS)

Akshay Anand (AXELOS)

Akshay Anand – jest ambasadorem produktu w AXELOS®, pracuje nad rozwojem nowych wskazówek i badań w zakresie zarządzania usługami IT (ITSM).

Wcześniej doradzał klientom z listy Fortune 100, w jaki sposób poprawić ich możliwości ITSM, wdrażał zestawy narzędzi, takie jak Remedy i ServiceNow, a także kierował globalną działalnością ITSM w Macmillan Publishing.

Niedawno Akshay skupił się na zebraniu zespołów programistów Agile i specjalistów ITSM, aby sprostać wyzwaniom związanym z pojawiającymi się technologiami i zmianami na rynku, i od czasu do czasu pojawiał się na Twitterze jako @bloreboy.

O wystąpieniu:

Tam, gdzie ITIL® v3 podkreślił 26 procesów w całym cyklu życia usługi, ITIL® 4 wprowadził nowy zestaw publikacji: 34 (obecnie!) Praktyki. Sesja ta podkreśli powody nowych publikacji i zapewni przegląd wskazówek opublikowanych poza podstawowymi książkami.