Allan Thomson (Axelos)

Allan Thomson (Axelos)

Allan Thomson –  jest globalnym ambasadorem produktu PPM odpowiedzialnym za reprezentowanie AXELOS na zewnątrz w odniesieniu do produktów PPM. Jest wykwalifikowanym Project Managerem PRINCE2 z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, programami i PMO. Szczególnie biegły we wdrażaniu PRINCE2 w organizacjach, rozwiązaniach Microsoft Dynamics, zarządzaniu ryzykiem, wdrażaniu biznesu, rozwoju nowych produktów, doskonaleniu biznesu, wdrażaniu oprogramowania i zarządzaniu zmianami.

Allan jest doświadczonym Liderem Projektu, który poprzez techniki współpracy integruje i prowadzi zespoły do osiągnięcia celów biznesowych. Posiada doświadczenie w zwinnych metodach dostarczania i ich włączaniu do raportowania PMO.

O wystąpieniu:

Krótkie wprowadzenie do tego, czym jest PRINCE2 Agile i jak działa. Obalenie niektórych mitów na temat PRINCE2 Agile. Czynniki stymulujące zmiany, przed którymi stoją organizacje, oraz sposób, w jaki może pomóc 5 celów zawartych w PRINCE2 Agile. Znaczenie zachowań zwinnych PRINCE2 i obszarów zainteresowania. Wskazówki i porady dotyczące zarządzania zespołami wirtualnymi.