Karol Granoszewski (PeopleCert)

Karol Granoszewski (PeopleCert)

Karol Granoszewski –  Business Development Head CEE, Middle East & Africa

Absolwent Filologii Angielskiej UW, latach 1999-2004, trener Business English dla kadry zarządzającej kluczowych polskich przedsiębiorstw, dyrektor metodyczny w szkole INFOR Training.

W latach 2004-2016 Dyrektor Regionalny w firmie ETS Global, odpowiedzialny za rozwój rynku certyfikatów językowych TOEFL i TOEIC na obszarze Europy Centralnej oraz Wschodniej, Bałkanów i Turcji. W PeopleCert zarządza zespołem rozwoju biznesu na Europę Centralną oraz Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę.  

O wystąpieniu:

Czy warto się certyfikować w czasach pandemii? Co dają certyfikacje? Może zastanawiasz się czy czas pandemii i ogromna niewiadoma co będzie się działo dalej jest dobrym momentem na podejmowanie decyzji o certyfikowaniu? Co nam może dać posiadanie certyfikacji w zakresie metodyk zarządzania? Co tak naprawdę potwierdzają certyfikaty? Czy może lepszą strategią będzie przeczekanie pandemii i późniejszy powrót do tradycyjnych szkoleń w salach szkoleniowych?”