Rafał Czarny

Rafał Czarny

Rafał Czarny- trener z wieloletnią praktyką w prowadzeniu szkoleń z zakresu facylitacji, zarządzania zmianą, Design Thinking, współpracy, komunikacji czy zarządzania sobą w czasie. Na sali szkoleniowej spędził ponad 2000 godzin! Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju w Inprogress Design LabW swojej pracy stawia na różnorodne techniki i narzędzia szkoleniowe – jest m. in. autorem gier szkoleniowych i symulacji biznesowych stosowanych podczas szkoleń Inprogress. Prowadzi szkolenia Change Management, Facilitation, Podstawy Design Thinking, Moderator Design Thinking oraz Akademia Trenera.

Events Joined