Michał Eromin

Michał Eromin

Michał Eromin – Projektant, trener. Współautor licznych gier szkoleniowych i symulacji biznesowych. Oprócz codziennej pracy kreatywnej związanej z tworzeniem mechaniki gier, odpowiada za organizację testów i przygotowanie graficzne. Jego zadaniem jest także wdrażanie gier na sale szkoleniowe i ich ciągłe doskonalenie. Zajmuje się tworzeniem nowych produktów i poszukiwaniem nowych obszarów działania marki Inprogress Design Lab. Swoje doświadczenie projektanckie wykorzystuje szkoląc z zakresu Design Thinking. Prowadził szkolenia i eventy z wykorzystaniem gier dla takich firm i instytucji jak Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Śląski, Akademia Marynarki Wojennej, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Allianz, Interrisk.

Events Joined