Marcin Jackowski (INPROGRESS)

Marcin Jackowski (INPROGRESS)

Marcin Jackowski, PMP – Trener i konsultant zarządzania projektami, programami, portfelem zmian oraz wdrażania i utrzymania biur projektów, programów i portfeli (P3O) oraz zarządzania ryzykiem w organizacji.

Akredytowany trener metodyki PRINCE2, PRINCE2 Agile, MSP, MoP, P3O, MoV, M_o_R

Certyfikowany trener i manager z wieloletnią praktyką w biznesie i szkoleniach, z wykształcenia ekonomista ze specjalizacjami zarządzanie firmą oraz rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1998 r.). Ukończył, z oceną celujący, studia podyplomowe z Zarządzania Projektami na wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (2007). Jego doświadczenia zawodowe obejmują ponad dziesięcioletnią praktykę w działach marketingu, sprzedaży, serwisu i projektów. Prowadził i uczestniczył w projektach informatycznych, wdrożeniowych, szkoleniowych, marketingowych oraz geodezyjnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związane z zarządzaniem zespołami, kierowanie projektami, kierowaniem portfelem zmian biznesowych, prowadzenie działów serwisu, sprzedaży a obecnie kierowanie działem trenerów i konsultantów. Z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu zarządzania projektami (PRINCE2, PMP, Agile) z doświadczeniami i realiami gospodarczymi. Projektuje i prowadzi szkolenia akredytowane oraz autorskie szkolenia i warsztaty w powyższych obszarach. Najważniejsze obszary zainteresowań i pracy to zarządzanie zmianami w organizacji: portfele, programy i projekty; zarządzanie ryzykiem przekrojowo w organizacji oraz wdrażanie, rewitalizacja i prowadzenie biur wsparcia na różnych poziomach. Kolejnym obszarem zainteresowań są modele dojrzałości P3M3.

O wystąpieniu:

Zarządzanie klasyczne jest męskie, dobrze ustalone od samego początku, bazujące na dobrym solidnym planie i konsekwencji w jego wykonywaniu, na stabilności i przewidywalności w działaniu. Zarządzanie zwinne jest kobiece, oparte na iteracyjności, na otwartości na zmiany, które są wartością samą w sobie, jest oparte na doświadczaniu, na relacji, na byciu blisko rzeczywistości oraz na potrzebach naszego partnera w biznesie. Czym się różni sposób myślenia kobiety i mężczyzny? W jaki sposób te sposoby się wzajemnie uzupełniają? Gdzie istnieje synergia działania męskiego i kobiecego i jak to się ma do zarządzania projektami? Na te pytania postaram się odpowiedzieć na naszej konferencji.