Michał Zwyrtek (PwC)

Michał Zwyrtek (PwC)

Michał Zwyrtek –  jest dyrektorem w dziale prawno-podatkowym w PwC. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, agentem celnym oraz certyfikowanym specjalistą ds. zarządzania ryzykiem (MoR®), zarządzania projektami (PRINCE2® i AgilePM®) oraz zarządzania zmianą (Change ManagementTM).

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a aktualnie słuchaczem Międzynarodowego Programu Executive MBA prowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, Rotterdam School of Management oraz Uniwersytet Śląski.

Posiada ponad 17 letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Jego specjalizacja obejmuje przede wszystkim podatki pośrednie, w tym w szczególności zagadnienia związane z trade compliance, zarządzaniem efektywnością łańcuchów dostaw oraz ograniczaniem i zarządzaniem ryzykiem podatkowym i biznesowym.

Michał jest jednym z liderów zespołu doradztwa na rzecz branży motoryzacyjnej. Brał również udział w wielu projektach dla sektora stalowego, petrochemicznego, energetycznego, samorządowego oraz spożywczego.

Jest autorem wielu publikacji dotyczących prawa podatkowego w Przeglądzie Podatkowym, Monitorze Podatkowym, Rzeczpospolitej i Orzecznictwie Podatkowym.

Michał jest członkiem komisji podatkowej przy Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej, a także członkiem wielu organizacji naukowych i biznesowych – Business Dialog, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polish Supply Management Leaders.

O wystąpieniu:

1. Obszary kluczowe dla biznesu w dobie pandemii COVID-19,
2. Zarządzanie zmianą – jak przejść od ogólnego wymogu “risk management” do realnego osiągnięcia w postaci “lessons learned”,
3. Istotne zmiany w organizacjach jakie obserwujemy w związku pandemią COVID-19.