Monika Olejniczak (Inprogress)

Monika Olejniczak (Inprogress)

Monika Olejniczak – PMP® Approved Trainer of PRINCE2®, M_o_R®, AgilePM®, Change Management®

 Doświadczenie

Trener biznesu, konsultant, koordynator projektów, facylitator. Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując oraz nadzorując projekty dla instytucji publicznych z zakresu edukacji, profilaktyki oraz kompetencji osobistych. Realizowała dla instytucji z sektora prywatnego oraz publicznego wdrożenia metodyki PRINCE2® oraz standardu PMI do zarządzania projektami. Wspierała organizacje w zakresie przygotowania, wdrożenia i doskonalenia polityk, procedur i procesów zarządzania ryzykiem.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie w obszarze rozwoju osobistego oraz zarządzania projektami. Do jej zadowolonych Klientów należą m.in. Accenture, PwC, RBS Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Krajowa Szkoła Skarbowości, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, KGHM, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., prywatne oraz publiczne uczelnie wyższe.

Jako trener na sali szkoleniowej spędziła kilka tysięcy godzin godzin, w tym ponad 200 godzin realizując szkolenia w formie on-line.
W ramach działalności społecznej jest członkiem Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Chełmońskiego” (wcześniej przez kilka lat pełniła rolę członka Rady LGD), co pozwala jej na codzienny kontakt z projektami i inicjatywami oddolnymi. Do jej obowiązków należała m.in. ocena projektów składanych przez beneficjentów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Specjalizacja

Projektuje oraz prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, zarządzania zmianą, zarządzania przez cele oraz rozwoju osobistego i kompetencji miękkich. Szczególny obszar zainteresowań stanowi zarządzanie ryzykiem.

Wykształcenie

Absolwentka pedagogiki specjalnej APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (tytuł magistra uzyskała w 2004 r). Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Certyfikowany kierownik projektów – posiada certyfikaty PMP®, PRINCE2® Practitioner, MoR® Practitioner, MSP® Foundation, AgilePM® Practitioner, Change Management Practitioner, Facilitation Foundation, IPMA poziom D.

O wystąpieniu:

Czym jest ryzyko? Jakie są korzyści z zarządzania ryzykiem? Jakie główne błędy popełniają organizacje zarządzające niepewnością? EN: What is the risk? What are the benefits of risk management? What are the main mistakes organizations make uncertainty?