Willy Wijnands (EDUSCRUM)

Willy Wijnands (EDUSCRUM)

Willy Wijnands – jest założycielem i twórcą eduScrum, początkowym współtwórcą Lightschools i zapalonym nauczycielem chemii i nauki od 1976 roku.

Jest on prawdziwym łącznikiem, a tym samym współtwórcą globalnej inicjatywy Agile in Education. „Nie chodzi o bycie zwinnym, ale o bycie zwinnym” jak mówi Willy. We wszystkich swoich zajęciach i projektach, bez względu na temat, korzysta z eduScrum i nastawienie agile ze studentami i trenerami na całym świecie.

Napisał i przyczynił się do powstania kilku książek o zwinności i eduScrum (przewodnik eduScrum, Agile and Lean Concepts for Teaching and Learning oraz Scrum w Actie).

Wierzy, że możemy się wzajemnie wzmacniać poprzez współpracę. Wspólnie tworzymy projekty i produkty, które przyczyniają się do tworzenia nowego, jasnego świata i rozwijają uczniów w uczących się przez całe życie i liderów jutra.

Od 2011 roku, Willy przeszkolił ponad 900 nauczycieli w 28 krajach z eduScrum i pracował z ponad 2000 uczniów. Liczby te stale rosną każdego dnia.’

O wystąpieniu:

Pracownicy dziś i jutro muszą radzić sobie z wieloma zmianami. Niestety, obecne systemy są przestarzałe i tworzą luki między dyscyplinami oraz pomiędzy ofertą edukacyjną a wymaganiami rynku. Podczas tej sesji Willy Wijnands rysuje paralelę pomiędzy Scrum a edukacją i dzieli się swoim doświadczeniem we wdrażaniu Scrum w edukacji. W ramach obecnego systemu edukacji eduScrum® pozostaje narzędziem, ale dzięki nowemu systemowi edukacji i innowacji ma potencjał do generowania transformacji na każdą skalę i poziom w społeczeństwie. Ten nowy system nazywa się Lightschools i jest prezentowany przez jego założyciela Britta van Mensvoorta.